Villkor

VILLKOR

GÄLLANDE ANMÄLAN TILL SAIAN® ACADEMY`S UTBILDNINGAR

 

 • Muntlig eller skriftlig anmälan är bindande. 14 dagars ångerrätt.

 

 • Anmälning och kursavgiften är ej återbetalningsbar. Vid sjukdom krävs läkarintyg och Du blir tilldelad en plats på nästa kurs.

 

 • Om kursen inte blir av återbetalas betald anmälningsavgift samt kursavgift.

 

 • SAIAN Academy ansvarar ej för missade lektioner p.g.a. frånvaro, annat än då sjukintyg finnes.

Då kompenseras de missade lektionerna vid nästa kurs.

 

 • Schemalagda lektioner finns för att ta igen missade lektioner. Samtliga lektioner ska vara avklarade för att erhålla sitt diplom.

 

 • SAIAN Academy ansvarar ej för produktallergi, utslag, astma, andningsbesvär, ryggproblem, etc. under utbildningen.

 

 • SAIAN Academy ansvarar inte för borttappade föremål.

 

 • Under utbildningsperioden samt under praktikerna får enbart SAIAN Natural Clinical Skin Care produkter användas, pga. att minimeras riskerna för allergier.

 

 • SAIAN Academy innehar rätten att totalt avstänga elever som missköter sig, eller på annat sätt försvårar undervisningen. Anmälningsavgiften och kursavgiften återbetalas ej om detta skulle ske.

 

 • SAIAN Academy förbehåller sig rätten att ej dela ut diplom till elever med hög frånvaro, elever som inte fullgjort sina praktiktimmar, elever som misskött sig eller har en ej reglerad elevkredit till SAIAN Academy.

 

 • SAIAN Academy har även rätt att ej dela ut diplom om eleven ej uppfyller våra krav för certifiering. Vid icke godkänt resultat, erbjuds eleven ett omprov vid senare tillfälle.

 

 • (14 dagars ångerrätt gäller. Ångerrätt gäller när avtal har slutits enligt distans & hemförsäljningslagen. Ångerperiod räknas från och med den dag då avtalet ingicks och 14 dagar framåt. (Anmälningsdatum ‐> 14 dagar) Ångerrätten gäller inte om användning av tjänsten har påbörjats under ångerperioden med ditt samtycke.)

EU Responsible Person: OBELIS S:A - Bd. Général Wahis, 53 - 1030 Brussels, Belgium - +32.2.732.59.54 - mail@obelis.net

FÖLJ SAIAN

OM SAIAN

Om Oss

Varför SAIAN

Bli Återförsäljare

Kontakta Oss

 

info@saian.eu

 

+46 737 04 64 37

+46 732 17 64 79

 

Huss & Hult Hälsoakademi AB

Almekärrsvägen 3

443 39 LERUM

© Copyright 2018. All Rights Reserved.